Nabídka inseminačních dávek těchto genetik*:

demo

Mateřská genetika

A - linie

Large White

velmi dobrá plodnost

výborný projev říje

vysoká kapacita příjmu krmiva

demo

Norsvin Landrace

výborná plodnost

velmi dobrá mateřské vlastnosti

silná konstituce a dlouhý tělesný rámec

demo

Z - linie

velmi dobré nohy

vysoká plodnost

výborné výkrmové a jateční výsledky

demo

Otcovská linie

Norsvin Duroc

efektivní využití krmiva

rychlý růst

robustní potomstvo

vynikající kvalita masa

demo

TN Tempo

uniformita, silná selata

vysoký denní přírůstek

vynikající kvalita masa

vysoký počet odstavených selat

demo

TN Talent

výborná konverze krmení

vysoký přírůstek

výborné jateční vlastnosti

demo

TN Select

zmasilé jateční tělo

nízký výskyt kančího pachu

nízká pracovní náročnost

demo

demo

Otcovská linie

Maxter

nejrychleji rostoucí Piétrain

vynikající konverze krmení

vyrovnanost potomstva

vysoké procento libové svaloviny

stres negativní

demo

Dánská genetika

Otcovská linie

Dánský Duroc

vysoký denní přírůstek

vynikající konverze krmiva

výborná kvalita masa

uniformita selat

demo

Česká genetika

Otcovská linie

H38

stresnegativní

výborná konverze a přírůstek

vysoká masná užitkovost

demo

*Aktuální ceník ID na vyžádání