Nabízíme a zajišťujeme tyto služby

Prodej a distribuce inseminačních dávek špičkové kvality pro všechny úrovně chovů.

Kontrolu užitkovosti prasat ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech

Ultrasonografické vyšetření březosti a poradenskou službu v oblasti reprodukce

Zpracování připařovacích plánů a stanovení nejvhodnějších kombinací křížení

Využití počítačového programu pro zpracování inseminace prasat a pro řízení reprodukce, předvýkrmu a výkrmu a zabezpečení ústřední evidence

Poradenskou činnost s návrhy opatření na zlepšení výsledků v konkrétních chovech

Zprostředkování nákupu a prodeje plemenných prasniček a kanečků

Prodej prostředků, pomůcek, přístrojů a zařízení pro chov prasat

Praktické využití molekulární genetiky v procesu šlechtění

Plemenářské rozbory základních stád prasnic

Karanténování plemenných zvířat

 

Kontaktujte nás

Karanténa

Karanténa kanců Medlice